לוח אימונים תל אביב

אימון
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת

שחיה

6:00 כפר שמריהו

6:00 אוניברסיטת תל אביב

שחיה
20:00 כפר שמריהו

שחיה בים
6:00 חוף הסירות

שחיה

16:45 כפר שמריהו /

17:45 (במהלך החופש הגדול)

ריצת איכות
6:00 החוויה האולימפית – חניה

ריצת נפח
6:00 החוויה האולימפית – חניה

רכיבה

6:00 טריינר

6:00 ראש ציפור

רכיבת נפח 6:00

רכיבת שטח 6:00

טריינר עצמאי

רכיבת נפח

6:00
מיקום משתנה

19:00 חיזוקים בזום

ראשון

שחייה:

שחיה

6:00 כפר שמריהו

6:00 אוניברסיטת תל אביב

שני

שחיה:

שחיה
20:00 כפר שמריהו

ריצת איכות
6:00 החוויה האולימפית – חניה

שלישי

רכיבה:

רכיבה

6:00 טריינר

6:00 ראש ציפור

רביעי

ריצה:

ריצת נפח
6:00 החוויה האולימפית – חניה

כח:

19:00 חיזוקים בזום

חמישי

שחיה:

שחיה בים
6:00 חוף הסירות

שישי

שחיה:

שחיה

16:45 כפר שמריהו /

17:45 (במהלך החופש הגדול)

רכיבה:

רכיבת נפח 6:00

רכיבת שטח 6:00

טריינר עצמאי

שבת

רכיבה:

רכיבת נפח

6:00
מיקום משתנה

התחברות ומעבר לחנות

חבר הקבוצה ועדיין לא רשום ? שלח בקשה