אירועתאריך
מחנה אימונים ישראמן אילת8-10.2.2024
צ’אלנג’ ישראמן 20241.3.2024
מרתון ז׳נבה5.5.2024
איירונמן המבורג2.6.2024