תדריך ישראמן 2023 – מלא וחצי

הקלטת התדריך למקצה המלא: מצגת התדריך למקצה המלא: תדריך חצי ישראמן 2023 הקלטת התדריך לחצי המרחק: מצגת תדריך חצי ישראמן: