עם הצטרפותך לקבוצה ברצוננו להביא לידיעתך מספר כללי יסוד המחייבים
את כל המתאמנים בקבוצה. כללי היסוד הללו הוגדרו על מנת לשמור על בריאותך
ושלום המתאמנים בקבוצה והינך מחויב לפעול בהתאם לכללים.

הנחיות לעבודה עם אפליקציית TrainingPeaks

לפניכם קובץ הנחיות לעבודה עם אפליקציית TrainingPeaks אשר תלווה אתכם בכלל פעילות הקבוצה.

דף הנחיות למתאמן

עם הצטרפותך לקבוצה ברצוננו להביא לידיעתך מספר כללי יסוד המחייבים את כל המתאמנים בקבוצה.

עקרונות רכב ליווי

רכב ליווי הינו בבחינת חובה הן בטיחותית והן לוגיסטית בעת אימון רכיבה קבוצתי, מטרת מסמך זה הינה לקבוע עקרונות לפעילות ואחריות תורן רכב הליווי הקבוצתי.

ביגוד