הקלטת התדריך למקצה המלא:

מצגת התדריך למקצה המלא:

תדריך חצי ישראמן 2023

הקלטת התדריך לחצי המרחק:

מצגת תדריך חצי ישראמן: