הרצאה מאת ארז גורן, מאמן מנטלי

חלק ראשון – להיות ספורטאים
חלק שני – מיקוד בתקופת הטייפר

דוגמא לפרוטוקול לפני תחרות חצי איש ברזל עם לו”ז מפורט של הימים לפני עד יום התחרות עצמה.